Par projektu

Valdemāra Biroji kopējā platība sastāda 7000  m2. Biroju ēku komplekss sastāv no divām trīsstāvu un septiņstāvu ēkām. Renovācijas darbus plānots veikt gan ēku iekšpusē un ārpusē, gan teritorijas labiekārtošanā, izveidojot divas plašas autostāvvietas (200 automašīnu vietām).

Nomniekiem biroju telpas Valdemāra Biroji ir pieejamas jau tagad un daļa no tām šobrīd tiek iznomātas. Biroju kompleksa pirmajā stāvā telpas ir piemērotas arī veikalu vajadzībām.

Telpu platība nomai ir sākot no 15 m2  līdz 2000 m2.

Ēku rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt 2021. gadā un pabeigt 2022. gadā.

LNK Properties jau ir līdzšinējā pieredze ēku rekonstrukcijā, tādēļ tās laikā nomnieku atrašanās birojā netiks traucēta. Rekonstrukcijas gaitā tiks veikta ne tikai telpu un teritorijas labiekārtošana, bet arī ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanas un pilnveidošanas darbi.

Par vietu

Birojiem ir laba atrašanās vieta Rīgas centrā, blakus Skanstes apkaimei, kas pārliecinoši veidojas par Rīgas centra modernāko daļu. Vienai no biroju ēkām pēdējā stāvā ir plānota terases labiekārtošana, kas būs papildus ieguvums ne tikai pēdējā stāva telpu nomniekiem, bet arī pārējiem biroju darbiniekiem un apmeklētājiem. 

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga